terug

2021-03-24

Ferrero zet schaalvergroting duurzaamheidsprogramma cacao voort

Ferrero zet schaalvergroting duurzaamheidsprogramma cacao voort

 • Bereikt de doelstelling voor 2020 van 100% duurzame cacao afkomstig van onafhankelijk beheerde standaarden

• Boekt sterke vooruitgang, en is op weg naar 100% traceerbaarheid in de toeleveringsketen voor cacao

• Vernieuwt strategisch partnerschap met ‘Save the Children’, door middel van een project van € 8 miljoen om de activiteiten ter bescherming van kinderen verder op te schalen en te versterken

De Ferrero Group, een wereldleider in de markt voor zoetwaren, blijft haar inspanningen op het gebied van duurzaamheid van cacao voorzetten en opschalen als onderdeel van het Ferrero Farming Values Cocoa Program. Na het behalen van het doel om 100% duurzame cacao in te kopen (volgens onafhankelijk beheerde standaarden) eind 2020, blijft Ferrero werken aan de volledige zichtbaarheid en traceerbaarheid de cacaotoeleveringsketen en de juiste due diligence. Daarnaast heeft Ferrero het strategische partnerschap met ‘Save the Children’ vernieuwd en uitgebreid, door te blijven investeren in het beschermen van kinderen in cacaogemeenschappen.

Cacaodoelstelling voor 2020 gehaald

In 2011, heeft Ferrero zich ertoe gecommitteerd om 100% duurzame cacaobonen in te kopen via onafhankelijk beheerde standaarden in 2020. Dit om zodoende de levensomstandigheden van cacaoboeren te helpen verbeteren en duurzame praktijken te bevorderen. In 2019, breidde het bedrijf deze doelstelling uit met de chocolade afkomstig van derden. Ferrero kan met trots bevestigen dat het dit doel heeft bereikt.

In de praktijk betekent dit dat Ferrero duurzame cacao inkoopt via toonaangevende certificeringsinstanties en andere onafhankelijk beheerde standaarden zoals Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade en Cocoa Horizons. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf optimaal kan profiteren van hun verschillende sterke punten en verrijkt het de overkoepelende duurzaamheidsstrategie voor cacao, die zich blijft ontwikkelen.

Verder gaan

Ferrero's inkoopstrategie voor cacao is gebaseerd op een reeks principes die het bedrijf in staat stellen om due diligence te implementeren in de hele toeleveringsketen en gerichte oplossingen toe te passen.

Ferrero kan een zeer hoge traceerbaarheid bereiken van boerderijen tot consumenten. Dit is te danken aan de onderscheidende aanpak. Het overgrote deel van de cacao wordt ingekocht als rauwe bonen, die worden verwerkt in Ferrero's eigen fabrieken. De bonen worden ingekocht als fysiek traceerbaar - ook wel bekend als "gescheiden" - van toegewijde boerengroepen. Dit betekent dat het bedrijf weet van welke boerderijen de cacao afkomstig is, wat helpt bij het identificeren van mogelijke problemen en het stimuleren van positieve verandering ter plaatse samen met coöperaties en boeren.

In het oogstseizoen 19/20, slaagde Ferrero erin om meer dan 95% van de totale cacaobonen terug te traceren naar de boerderijen. Ook boekt Ferrero vooruitgang met de traceerbaarheid van de chocolade afkomstig van derden. Daarnaast boekt Ferrero aanzienlijke vooruitgang met het in kaart brengen van de boeren in haar toeleveringsketen, om zo ontbossing te voorkomen. Deze vooruitgang geldt ook voor het in kaart brengen van boerengroepen met een ‘Child Labor Monitoring and Remediation System’ of gelijkwaardige systemen. Een andere belangrijke focus van Ferrero's programma is het versterken van de positie van vrouwen en het verminderen van genderongelijkheid. Zo heeft Ferrero tot dusver ongeveer 14.000 leden van de cacaogemeenschap, voornamelijk vrouwen, ondersteund bij het verkrijgen van toegang tot kleine leningen voor ondernemersactiviteiten.

Deze initiatieven maken deel uit van Ferrero's bredere inzet om haar duurzaamheidsstrategie waar te maken - om het levensonderhoud van boeren te verbeteren, de rechten van kinderen te beschermen en het milieu te beschermen.

Ferrero en Save the Children breiden hun partnerschap uit

Ferrero streeft ernaar om verder te gaan met het Ferrero Farming Values Cocoa-programma, met name het beschermen van de rechten van kinderen.

Ferrero maakt vandaag bekend dat het zijn strategische partnerschap met ‘Save the Children’ vernieuwt en uitbreidt, voortbouwend op het driejarige programma dat in 2017 werd gelanceerd in 20 gemeenschappen in Ivoorkust.

Het co-gefinancierde project van € 8 miljoen zal naar verwachting vijf jaar duren. Verwacht wordt dat 37.000 kinderen en volwassenen er rechtstreeks profijt van zullen hebben, en in totaal 90.000 kinderen en volwassen worden bereikt door middel van bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten. Dit is een belangrijke actiebelofte als onderdeel van het jaar ‘Eliminatie van Kinderarbeid’, in het leven geroepen door de VN.

Het hernieuwde partnerschap zal leiden tot grotere activiteiten in 65 gemeenschappen in de Ivoriaanse regio Haut-Sassandra, waar Ferrero een aanzienlijke hoeveelheid cacao inkoopt. Het holistische programma zal de kinderbeschermingssystemen versterken, de toegang tot kwaliteitsonderwijs en voeding verbeteren, de ontwikkeling van de gemeenschap ondersteunen en vrouwen en volwassenen mondiger maken.

Ferrero en ‘Save the Children’ zullen nauw samenwerken met nationale en lokale autoriteiten en andere initiatieven van de industrie om synergiën te creëren en de impact te maximaliseren.

Een nieuwe dimensie in het partnerschap zal zijn dat ‘Save the Children’ strategische begeleiding en technische ondersteuning biedt aan Ferrero en haar leveranciers om te zorgen voor een geharmoniseerde aanpak van kinderbescherming in de toeleveringsketen van Ferrero in Ivoorkust en Ghana.

Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer: “We blijven de cruciale mensenrechtenkwesties rond onze toeleveringsketens aanpakken en versterken onze due diligence. Kinderarbeid in cacaoteeltgemeenschappen blijft echter een belangrijk probleem en we zijn vastbesloten om deze uitdaging aan te blijven gaan. Daarom ben ik zo blij dat we onze samenwerking met ‘Save the Children’ uitbreiden met een bijzondere focus op preventie om onze impact op deze kwestie te vergroten. Op die manier kunnen we een zinvolle verandering op de lange termijn stimuleren, niet alleen in onze directe toeleveringsketen, maar ook daarbuiten."

Daniela Fatarella, CEO van ‘Save the Children’ Italië:Kinderarbeid is een groot probleem in West-Afrika en heeft zijn wortels in armoede en een gebrek aan basisonderwijs en bewustzijn. Alleen door samen te proberen deze problemen aan te pakken kunnen we kinderbescherming, toegang tot kwaliteitsonderwijs en de empowerment van volwassenen en jongeren tot centrale middelen maken voor de ontwikkeling van de gemeenschappen. Daarom werken we graag samen met Ferrero en ondersteunen we het bedrijf om bij te dragen aan een eerlijke en duurzame toeleveringsketen van cacao, in coördinatie met de relevante actoren. Dankzij al deze inspanningen zullen duizenden kinderen hun leven aanzienlijk kunnen verbeteren. "

Ferrero werkt niet alleen aan de bescherming van kinderen en gemeenschappen in zijn eigen toeleveringsketen, maar is ook lid van collectieve initiatieven zoals het ‘International Cocoa Initiative’ en het ‘Cocoa & Forests Initiative’. Ferrero heeft zich onlangs ook aangesloten bij een campagne waarin de Europese Unie wordt opgeroepen om de mensenrechten en zorgvuldigheidseisen op milieugebied van bedrijven in de wereldwijde cacaotoeleveringsketens aan te scherpen.

Ferrero zal over zijn voortgang rapporteren in zijn jaarlijkse duurzaamheidsverslag. De meest recente editie is hier te vinden.

PERSCONTACT