terug

2021-06-03

FERRERO BEVESTIGT OPNIEUW HAAR TOEWIJDING OM VERANTWOORDELIJKE PALMOLIE IN TE KOPEN VIA HAAR NIEUWE "PALM OIL CHARTER"

FERRERO BEVESTIGT OPNIEUW HAAR TOEWIJDING OM VERANTWOORDELIJKE PALMOLIE IN TE KOPEN VIA HAAR NIEUWE

Het nieuwe handvest actualiseert de in 2013 geformuleerde doelstellingen om in de hele Ferrero-palmolietoeleverinsgketen milieu-, economische en sociale voordelen te genereren, en pakt de uitdagingen aan met acties waarbij leveranciers worden betrokken en die verder gaan dan hoge certificeringsnormen.

Vooruitlopend op Wereldmilieudag op 5 juni, onthult de Ferrero Groep met trots haar nieuwe Palm Olie Charter. Hierin schetst het bedrijf haar voortdurende ambitie om een palmolie-industrie te realiseren die goed is voor zowel mens als natuur. Oorspronkelijk aangekondigd in 2013, diende de eerste Palm Olie Charter als motor voor de ontwikkeling van de verantwoorde toeleveringsketen van palmolie door de Ferrero Groep. Een publiek engagement dat rekening hield met de kernwaarden van het bedrijf en haar bredere duurzaamheidsstrategie. Vandaag versterkt Ferrero haar verplichtingen en vooruitgang door middel van een bijgewerkte Charter, dat is aangescherpt op basis van het voortdurende leertraject van het bedrijf. Ook op basis van inzichten die zijn gegenereerd door nauwe samenwerking met belanghebbenden op elk niveau, van leveranciers tot NGO's tot academische partners. De nieuwe Charter is ontwikkeld met Earthworm Foundation, een non-profitorganisatie die zich richt op het positief verbeteren van toeleveringsketens.

Als uitgangspunt gebruikt Ferrero duurzame palmolie die 100% RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) gecertificeerd is, gescheiden en traceerbaar tot aan plantages. Een doel dat aanvankelijk werd bereikt in 2015 door Ferrero, waarmee zij een van de eerste bedrijven wereldwijd werd die dit deed. Ferrero's benadering van verantwoorde inkoop van palmolie gaat verder dan deze hoge certificeringsstandaard, ook door Ferrero’s actieve lidmaatschap van POIG (Palm Oil Innovation Group) en HCSA (High Carbon Stock Approach). Zowel POIG als HCSA zijn twee van de meest waardevolle initiatieven die momenteel beschikbaar zijn voor de industrie. Als onderdeel van deze aanpak schetst het nieuwe Charter verdere acties, waarbij drie strategische gebieden worden aangepakt. Deze gebieden worden als cruciaal beschouwd in een ingewikkelde industrie waar milieu- en sociale kwesties vaak diepgeworteld, complex en onderling verbonden zijn:

1) Mensenrechten en sociale praktijken: wij bij Ferrero geloven in het belang van het opbouwen van een meer rechtvaardige en inclusieve toeleveringsketen voor palmolie. Hierbij eisen we van onze leveranciers dat ze passende maatregelen nemen om elke vorm van uitbuiting, onfatsoenlijke leef- of werkomstandigheden te voorkomen. We gaan verder dan deze essentiële rechten door kleine boeren te helpen veerkracht op te bouwen in het licht van ecologische en economische volatiliteit - en verbeterde arbeidsomstandigheden - door samenwerking met lokale overheden, NGO’s en wetenschappers. We begrijpen ook hoe belangrijk het is dat inheemse gemeenschappen volledig worden betrokken wanneer uitbreiding van landbouwgrond zich voordoet.

2) Milieubescherming en duurzaamheid: we streven naar een toeleveringsketen voor palmolie die niet alleen het milieu respecteert, maar ook een positieve motor wordt voor het herstel van de biodiversiteit, bodems en watersystemen. Een van de initiatieven in op dit gebied is dat we ons inzetten voor een toeleveringsketen zonder ontbossing, waaronder geen aanplant op turf, geen gebruik van vuur om land te ontginnen en de bescherming van bossen en natuurlijk habitat te waarborgen. Daarnaast gaan we verder door het gebruik van het Starling Satellite Monitoring System om mogelijke ontbossing in de ongeveer een miljoen hectare van onze toeleveringsketen te identificeren.

3) Transparantie van leveranciers: we pakken de bovenstaande problemen aan door een volledig transparante, gedeelde verantwoordelijkheid in de hele toeleveringsketen te bevorderen. Daarnaast eisen we van alle leveranciers dat ze zich houden aan de normen van de Ferrero Groep. Dit doen we door de lijst met fabrieken, waar we onze palmolie vandaan halen, om de zes maanden te delen; de laatste lijsten met betrekking tot de tweede helft van 2020 vind je hier. We gaan verder met acties zoals het publiceren van een actieplan en een jaarlijks voortgangsrapport, gemeten aan de hand van de doelstellingen die in het Charter zijn uiteengezet. We bieden ook een "Integriteitshulplijn" om eventuele grieven of gevallen van niet-naleving vertrouwelijk te melden.
Bovendien heeft Ferrero, na recente acquisities, nieuwe producten verwelkomd in de uitgebreide familie van de Ferrero Groep. We werken momenteel aan de integratie van deze nieuwe producten in de toeleveringsketen door ze te laten voldoen aan de algemene normen van het bedrijf voor verantwoorde inkoop van palmolie.

Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer van Ferrero zei: “Bij Ferrero streven we naar een continue verbetering van onze toeleveringsketen en begrijpen we de ecologische en maatschappelijke uitdagingen die verbonden zijn aan de palmolie-industrie; daarom bevestigen we met trots onze inzet voor verantwoorde inkoop van palmolie via ons nieuwe Charter. We kijken ernaar uit om onze reis voort te zetten en verder te gaan dan hoge certificeringsnormen met concrete acties die bijdragen aan een duurzamere industrie.”

Bastien Sachet, CEO van Earthworm Foundation voegde toe: “We verwelkomen deze bijgewerkte Charter om drie redenen: Ten eerste omdat het voortbouwt op een succesvolle implementatie van eerdere toezeggingen en daarom de daad bij het woord voegt. Ten tweede toont Ferrero zijn toewijding aan het stimuleren van ecologische en sociale uitmuntendheid, gekoppeld aan sterke kernwaarden en verandering op de lange termijn. Ten slotte zal het Charter andere bedrijven inspireren om hun eigen lat hoger te leggen, aangezien collectieve hefboomwerking en actie van cruciaal belang blijven om de impact buiten de toeleveringsketen van één bedrijf te schalen.”

Binnen dit kader en met het oog op de toekomst verwelkomt Ferrero de komende voorstellen van de Europese Commissie over verplichte zorgvuldigheid en nieuwe wetgeving om het risico van ontbossing en bosdegradatie in verband met producten die in de hele Europese Unie worden gedistribueerd, te minimaliseren. Ferrero is van mening dat effectieve EU-wetgeving dringend nodig is om deze problemen aan te pakken en om een gelijk speelveld te creëren voor duurzamere ingrediënten. Via een openbare verklaring ondertekend op 25 mei 2021 door meer dan 40 bedrijven, heeft Ferrero zelfs zijn steun verleend voor een effectieve EU-wet die de door de EU aangestuurde wereldwijde ontbossing zal aanpakken.

“Ons nieuwe Palm Olie Charter is een voorbeeld van Ferrero’s inzet en acties voor verantwoorde inkoop van palmolie. Maar sector brede verandering is nodig. In die gedachte zijn wij van mening dat de juiste EU-regels die van toepassing zijn op alle relevante bedrijven - in combinatie met het juiste samenwerkingskader met producerende landen - een game-changer kunnen zijn bij het stimuleren van de systemische transformatie van de toeleveringsketen van palmolie en het voorkomen van negatieve milieu- en mensenrechten impacts”, zegt Francesco Tramontin, Vice-President Ferrero Group Public Policy Centre en EU Institutional Affairs.

Het volledige Palmoliehandvest van de Ferrero Groep voor 2021 is te vinden op de corporate website van het bedrijf, hier.

Ferrero’s New Palm Oil Charter Infographic.

PERSCONTACT