Ferrero Nederland – Begeleiding: loopbaanmanagement

BEGELEIDING: LOOPBAANMANAGEMENT

 
Doelstellingen

Bij Ferrero wordt hard gewerkt aan de ontplooiing van de werknemers. Daarom stimuleert de onderneming de promotie, de interne mobiliteit (tussen verschillende bedrijfsonderdelen) en de veelzijdigheid.
Zo kan elke werknemer zijn kennis uitbouwen en zijn inzetbaarheid ontwikkelen. De onderneming werkt aan verbeterde prestaties en groei door het professionalisme van de teams te blijven versterken.

Parallelle trajecten

Om toptalent aan te trekken, in het bedrijf te houden, én om het professionalisme van de teams te vergroten, biedt Ferrero de kans om verrijkende parallelle trajecten te doorlopen.
Zo kan men in een nieuw team aan de slag gaan om zijn/haar competenties te verrijken, een globale visie te verwerven en problemen te delen met andere afdelingen; mét de mogelijkheid om terug te keren naar zijn/haar aanvankelijke afdeling om daar verder door te groeien.
Dergelijke trajecten vinden vooral plaats tussen de afdelingen Sales en Marketing, maar komen ook in het industriële gedeelte van het bedrijf voor. Voor Ferrero vormen zij een ware investering, voor de werknemer een belangrijke bron van motivatie en ontplooiing.

Door de medewerkers van verschillende afdelingen aan elkaar te koppelen wordt een nauwe samenwerking tussen de Verkoopafdeling (Sales Development, Key Accounting) en de Marketingafdeling (Product Manager) gerealiseerd.


Mobiliteit binnen de Group

Door haar internationale dimensie biedt de Group een belangrijke stimulans voor de ontwikkeling van de business als geheel. In deze context stimuleert Ferrero de internationale mobiliteit, een rijke smeltkroes van ervaringen, culturen en kennis over Ferrero, om zo de competenties van medewerkers te ontwikkelen en uit te wisselen. De werknemers de kans geven om internationaal door te groeien via intense professionele en menselijke ervaringen, is een reële motivatiefactor.


Zin om bij ons te werken? Surf dan naar
www.ferrerocareers.com
Ferrero Nederland – Begeleiding: loopbaanmanagement