WAARDEN DELEN OM WAARDE TE CREËREN

Voor de Ferrero Groep heeft de term maatschappelijk verantwoord ondernemen altijd synoniem gestaan voor zorgen voor mensen en hun omgeving. Zorgen voor werknemers en oud-werknemers, voor consumenten en families, en voor de lokale gemeenschappen waarin het opereert. Deze principes van maatschappelijke verantwoordelijkheid vormden de leidraad voor Ferrero's eerste stappen in Alba, en blijven onveranderd tot de dag van vandaag.

De benadering van duurzaamheid van de Groep is momenteel gebaseerd op de MVO-strategie van het bedrijf: “Waarden delen om waarde te creëren”.

Voor Ferrero is de creatie van gedeelde waarde een praktijk die invloed heeft op alle fases van de leveringsketen: van zorg dragen voor de mensen die hebben bijgedragen aan en nog steeds bijdragen aan de geschiedenis van de Groep, de steun aan lokale gemeenschappen en de promotie van een actieve levensstijl onder jongeren en hun families, tot de sterke inzet voor duurzame landbouwpraktijken en het beschermen en behouden van het milieu.

Onze MVO-strategie is op dit moment onderverdeeld in twee pijlers: Mens en Milieu.

MENS


Bij Ferrero is de centrale positie van onze consumenten niet zomaar een waarde, het is iets dat we dagelijks in praktijk brengen, gebaseerd op een gevoel van verantwoordelijkheid dat verder gaat dan alleen commercieel belang. Deze verantwoordelijkheid wordt gerealiseerd door Ferrero's voedingsstrategie, continue innovatie, de kwaliteit en versheid van de producten, voedselveiligheid en verantwoordelijke communicatie. Bovendien toont Ferrero een constante interesse in het welzijn van zijn werknemers en oud-werknemers, in de mensen uit de diverse gemeenschappen waar Ferrero opereert. Deze inzet is ook terug te vinden in de activiteiten van de Ferrero Foundation en van het Michele Ferrero Entrepreneurial Project, dat actief is in Afrika en Azië. De Groep blijft zich ook houden aan zijn belofte voor het promoten van een actieve levensstijl door jonge mensen en hun families aan te spreken via het internationale programma Kinder+Sport "Joy of moving”.

MILIEU


Toezicht op en verbetering van de impact van zijn activiteiten over de gehele leveringsketen is een prioriteit voor de Ferrero Groep. Dit wordt nagestreefd door te garanderen dat de belangrijkste grondstoffen op verantwoorde wijze worden ingekocht. Daarnaast zet de Groep zich in voor productie met respect voor het milieu, door gebruik te maken van de best beschikbare technologie, waarbij het efficiënte gebruik van energie, materialen en hulpbronnen wordt gewaarborgd en het waterverbruik verantwoordelijk en redelijk is. Ferrero erkent deze verantwoordelijkheid en zet zich sterk in voor het minimaliseren van zijn impact op het milieu; van grondstoffen tot productiefaciliteiten en logistiek in de volledige waardeketen.