RICHTINGGEVENDE PRINCIPES VAN COMMERCIËLE RELATIES

De Zakelijke Gedragscode van de Ferrero Groep, die in mei 2011 werd aangenomen, werd voor de eerste keer gepubliceerd in het tweede MVO-verslag in juni 2011 en wordt sinds 2013 gedeeld met alle stakeholders in de waardeketen.

De Code is gebouwd op de Ferrero-principes, het voldoet aan de Ethische Code van de Groep en definieert Ferrero-praktijken op de volgende gebieden:
1. excellentie in kwaliteit en veiligheid van producten;
2. inzet voor de bescherming van mensenrechten;
3. milieubescherming en duurzaamheid;
4. garantie van arbeidsomstandigheden;
5. commerciële integriteit.

ABCDE PLAN

Daarnaast hebben we de contractvoorwaarde van erkenning en aanvaarding van de Code opgenomen in de nieuwe contracten die in 2013/2014 werden ondertekend, met name in gebieden die betrekking hebben op de productie van KINDER®-speeltjes en de uitbestede productie (productieovereenkomsten).

De Code is onderhevig aan een deelplan getiteld ABCDE (A Business Code Dialogue Engagement).

INTEGRITEITSHULPLIJN FERRERO


Ferrero’s Integriteitshulplijn dient voor het vertrouwelijk melden van kwesties met betrekking tot onze Gedragscode en/of onze Zakelijke Gedragscode. Deze is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar en toegankelijk in 43 talen. Ferrero’s Integriteitshulplijn wordt beheerd door een onafhankelijke partij, nl. Convercent. Zodra Convercent een melding ontvangt, wordt dit onmiddellijk ter beoordeling beschikbaar gesteld aan de Stuurgroep van Ferrero.

“Klik” hier om verbinding te maken met Ferrero’s Integriteitshulplijn om een vraag te stellen, een incident te melden of om een lokaal telefoonnummer te vinden.