Juli 2017
31.07.2017


Ferrero’s toewijding aan een ontbossingsvrije mondiale cacaotoeleveringsketen

Ferrero’s toewijding aan een ontbossingsvrije mondiale cacaotoeleveringsketen
Ferrero erkent dat ontbossing en afbraak van bossen een essentieel probleem is van de mondiale cacaotoeleveringsketen. Ontbossing dreigt de veerkracht van de cacaosector zelf te ondermijnen, en daarmee het levensonderhoud van de miljoenen kleine boeren die hiervan afhankelijk zijn. Er wordt cacao verbouwd in High Conservation Value (HCV) gebieden in West-Afrika, waar boeren al vele jaren cacao verbouwen.

Ferrero zet zich in voor het werken aan de uitdagingen om ontbossing in de cacaosector te stoppen en het implementeren van belangrijke principes en strategieën die de basis vormen voor een sociale en duurzame cacaoproductie met respect voor het milieu.

Ferrero heeft
de New York Declaration on Forests van de Verenigde Naties ondertekend en ondersteunt de HCS Approach (HCSA), een methodologie waarmee bedrijven kunnen achterhalen welke bosgebieden moeten worden beschermd vanwege hun grote koolstof- en biodiversiteitswaarden.

Daarnaast heeft Ferrero in maart 2017 de intentieverklaring voor het Cocoa and Forests Initiative ondertekend. Bij dit initiatief zijn belangrijke brancheleden betrokken. Het wordt georganiseerd door de International Sustainability Unit, de World Cocoa Foundation en het Nederlandse Initiatief Duurzame Handel. Het doel is het ontwikkelen van een set van uitvoerbare maatregelen om de ontbossing en de afbraak van bossen te stoppen, zoals investeringen in duurzamere vormen van landschapsbeheer en actievere samenwerkingsverbanden om de bossen in het cacaolandschap te beschermen en te herstellen. Ferrero verwacht dat het Cocoa and Forests Initiative een duidelijke einddatum zal vaststellen waarop de branche een traceerbare inkoop tot op boerderijniveau heeft geïmplementeerd.

Bovendien zal Ferrero tegen 2018 100% van zijn cacaoleveringsketen tot en met boerderijniveau in kaart hebben gebracht (we liggen perfect op schema met onze doelen en op dit moment is al meer dan 50% in kaart gebracht). Hiermee kunnen wij gebieden voor interventie bepalen, zoals herbebossing en de verspreiding van plaatselijke schaduwbomen. Bovendien werken we samen met Airbus Defense and Space aan een project dat al met succes is gelanceerd in onze palmolietoeleveringsketen, waarbij gebruik wordt gemaakt van satellietkaarten voor het nauwkeurig volgen van wijzigingen in het landgebruik in de loop der tijd.

Het veiligstellen van natuurlijk kapitaal, met name in de laatste resterende bossen in landen waar cacao wordt verbouwd, is een prioriteit voor ons: we ondersteunen de financiering van collectieve en individuele inspanningen via samenwerkingsverbanden en programma's.

Met betrekking tot een beter bestaan van boeren en hun gemeenschappen blijven we ons werk voortzetten via samenwerkingsverbanden zoals die met Fairtrade & Cooperative Union ECOOKIM en Save the Children.

Ferrero verwelkomt
de evaluatie en inbreng van derden, zoals Mighty Earth, die Ferrero zullen ondersteunen bij het bereiken van zijn doelen, in lijn met het intern beleid en het Cocoa and Forests Initiative.
  • Print
nieuws archief
2017
JANUARI
FEBRUARI
MAART
APRIL
MEI
JUNI
 
JULI
AUGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
Ferrero – Nieuws
Ferrero RSS