terug

2020-12-01

ILO - Ferrero sluiten partnerschap voor het uitbannen van kinderarbeid tijdens de hazelnootoogst in Turkije

Ferrero ondersteunt de International Labour Organisation (ILO) in het uitvoeren van een 40 maanden durend project in Turkije, dat als doel heeft bij te dragen aan het uitbannen van de ergste vormen van kinderarbeid in de seizoensarbeid tijdens de hazelnootoogst.

Ten tijde van de viering van Wereldkinderdag en de dertigste verjaardag van het Verdrag voor de Rechten van het Kind, maken Ferrero en de ILO bekend zich in te gaan zetten voor het uitbannen van kinderarbeid. Met meer dan 4 miljoen US dollar steun van Ferrero implementeert de ILO een meerjarig project in de Turkse provincies Trabzon, Zonguldak en Şanlıurfa. Het doel is ervoor te zorgen dat kinderen die in de hazelnootoogst werken daarmee kunnen stoppen, en te voorkomen dat er nieuwe kinderen bijkomen.

In het kader van deze publiek-private partnerschap tussen de ILO en Ferrero zal samengewerkt worden met de overheid, evenals werknemers- en werkgeversorganisaties. Dit om kennisdelen te bevorderen en zoveel mogelijk te leren over hoe kinderarbeid tegengegaan kan worden, met name in de toeleveringsketen van hazelnoten. Het uiteindelijke doel van dit proces is om nationale en lokale belanghebbenden te helpen met maatregelen tegen de ergste vormen van kinderarbeid.

Numan Özcan, directeur van het ILO-kantoor in Turkije, verklaart met dit partnerschap hun lopende interventies te kunnen uitbreiden en hun bereik te vergroten naar alle hazelnootoogstgebieden in Turkije. Hij voegt eraan toe: "Ik ben er zeker van dat dit project een concreet voorbeeld zal zijn van een partnerschap tussen een wereldspeler uit de private sector, Ferrero, en de ILO, om best practices te implementeren in Turkije en kennis met wereldwijde impact te genereren."

Binnen het project zal er ook aandacht zijn voor het opzetten en opschalen van methoden voor directe interventies in gebieden met seizoensgebonden hazelnootoogst. Daarnaast zet het project in op het vergroten van het bewustzijn over het belang van beëindiging van kinderarbeid bij het grote publiek, nationale en lokale belanghebbenden en spelers in de toeleveringsketen.

“Ferrero erkent de waarde en het belang van een partnerschapsbenadering om kinderarbeid aan te pakken. De ILO als gespecialiseerd agentschap van de VN heeft de expertise en ervaring om te weten hoe je effectief kunt handelen. Dit project bouwt voort op het werk dat we sinds 2013 doen via onze actieve deelname aan het publiek-private partnerschap van de ILO-Caobisco. Daarnaast ondersteunt het de acties van het komende jaar, met als doel een drijvende kracht te zijn achter een hazelnootindustrie die waarde creëert voor iedereen", aldus Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer van Ferrero.

Ondanks de dalende trend van het aantal kinderen dat betrokken is bij economische activiteiten, is kinderarbeid in Turkije nog steeds een probleem. Volgens de Child Labour Force 2019-enquête van het Turkse Statistisch Instituut (TurkStat) namen 720.000 kinderen tussen 5 en 17 jaar (4,4% van het aantal kinderen in Turkije), deel aan economische activiteiten. Daarvan was 30,8% actief in de landbouwsector. Werkende kinderen worden blootgesteld aan beroepsrisico's die kunnen leiden tot levenslange chronische gezondheidsproblemen. Bovendien hebben kinderen van seizoensarbeiders in de landbouw meer kans op onderbreking van hun opleiding. Deze factoren dragen bij aan het in stand houden van een onder- en/ of ongeschoolde beroepsbevolking, wat vervolgens de armoede bestendigt.

De ILO biedt sinds 2012 technische ondersteuning en implementeert projecten tegen kinderarbeid in de seizoenslandbouw, met name in de hazelnootsector in Turkije. Dit doen ze via publiek-private samenwerkingsprojecten in samenwerking met het Ministerie van Familie, Arbeid en Sociale Diensten (MoFLSS). Dit nieuwe publiek-private project, onder voorzitterschap van Ferrero en het ministerie, zal de bestaande ILO-activiteiten tegen kinderarbeid in Turkije verder aanvullen. Het beëindigen van kinderarbeid in al zijn vormen is een prioriteit van de ILO sinds de oprichting van de organisatie in 1919.

Begin 2021 zal Ferrero, in overeenstemming met zijn leverancierscode, een Charter-document over hazelnoten publiceren. Dit Handvest gaat in op Ferrero’s commitments op drie gebieden: Mensenrechten en Sociale praktijken, Milieubescherming en Duurzaamheid, en Transparantie van Leveranciers. Ferrero zet zich in voor een ethische en duurzame hazelnootwaardeketen en levert hier een toegewijde en actieve bijdrage aan. Lees meer in ons Ferrero Duurzaamheidsrapport.

PERSCONTACT