Onze kernwaarden

De voortdurende inzet van de Groep

LOYALITEIT EN VERTROUWEN

Onze constante aandacht voor de behoeften van de consument ligt aan de basis van ons bedrijfsbeleid en vindt zijn inspiratie in maximale transparantie en uitmuntendheid op het vlak van kwaliteit.

Onze loyaliteit ten opzichte van consumenten en het vertrouwen dat zij in onze producten stellen door hun dagelijkse aankopen liggen aan de basis van de langdurige relatie die we met hen hebben.

Onze bedrijfspraktijk is gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen collega's, een volledige toewijding en transparantie ten opzichte van de Groep en alle maatschappelijke stakeholders met wie we dagelijks te maken hebben.

RESPECT EN VERANTWOORDELIJKHEID

Op basis van ons respect voor het principe van gelijke behandeling, promoten we de professionele en persoonlijke ontwikkeling van onze werknemers. Dit verstevigt eveneens onze sterke banden met de lokale gemeenschappen in de regio's waarin we actief zijn.

We zetten ons in om iedere vorm van discriminatie in onze werkgelegenheidspraktijken te vermijden, in alle bedrijven van onze Groep, vanaf het eerste moment van aanwerving. Het primaire doel van onze werkgelegenheidsstrategie is het opzetten van langdurige relaties, geïnspireerd door de principes van professionele groei en het erkennen van verdiensten.

We garanderen onze werknemers dat ze lid kunnen worden van een vakbond en we erkennen de rol van vakbonden in contractzaken.
De bescherming van de menselijke gezondheid en het respect voor het milieu liggen aan de basis van onze operationele praktijken. We beheren onze faciliteiten door het gebruik van duurzame hulpbronnen, zoals water, energie, grondstoffen en andere materialen, met inbegrip van het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen. We streven naar het terugdringen van onze milieu-impact in alle vormen, met name door het verminderen van emissies, het elimineren van afval en het op correcte wijze beheren van afvalproducten.

We steunen de bescherming van de menselijke waardigheid, evenals het absolute en onvoorwaardelijke respect voor mensenrechten, in alle regio's waar de bedrijven van de Ferrero Groep actief zijn.
We steunen de afschaffing van het uitbuiten van kinderarbeid en van dwangarbeid, binnen onze invloedssfeer en langs de hele productieketen, door middel van specifieke juridische middelen en nauwe relaties met lokale gemeenschappen.

INTEGRITEIT EN SOBERHEID

Onze communicatie met consumenten, waaronder advertenties, respecteren de waarden van menselijke waardigheid, familie en kinderen, en zijn in lijn met onze morele en ethische principes. Ze zijn gebaseerd op het adviseren van het juiste gebruik van onze producten en geïnspireerd door de promotie van een gezonde levensstijl.

Onze voorspraakactiviteiten met betrekking tot internationale, nationale en lokale instanties zijn gebaseerd op degelijke wetenschappelijke kennis en altijd geïnspireerd door intellectuele en gedragsmatige integriteit, evenals transparantie.

PASSIE VOOR KWALITEIT, ONDERZOEK EN INNOVATIE

Ons doel is het creëren van unieke producten, het ontwikkelen van innovatieve onderzoeks- en productieprocessen, evenals het gebruiken van onze eigen technologieën. Voor ons zijn de aspecten die deze reis interessant maken, de passie voor onderzoek, het verlangen om reeds bestaande paradigma's af te breken, en het verkennen van nieuwe plaatsen die ver verwijderd liggen van de traditioneel ingeperkte disciplines.

We passen geconsolideerde procedures voor kwaliteit en traceerbaarheid toe om de organoleptische en nutritionele kenmerken van onze grondstoffen te behouden.
Een fundamenteel element van ons succes is de zorgvuldige selectie van grondstoffen van de hoogste kwaliteit, ingekocht met volledig respect voor een strikte ethische code met betrekking tot hun oorsprong, oogst en productie.

Binnen de algemene context van de groeiende aandacht voor onderwerpen als voeding en lichaamsbeweging, concentreren we onze onderzoeksstrategie en onze productie-investeringen op het creëren van hoogwaardige producten, die met zorg zijn ontwikkeld qua voedingswaarde en portionering, zodat ze kunnen worden geïntegreerd in een evenwichtig voedingspatroon, met speciale aandacht voor de behoeften van kinderen en gezinnen.

ONDERNEMERSCHAP

Dit ondernemerschap kan worden gekoppeld aan het woord “initiatief”, een waarde waarin de concepten van ondernemen en ondernemerschap zijn ingebed, de impuls om op eigen initiatief te handelen om maximale resultaten te behalen.

Het verschil tussen een briljante strategie en succes ligt in het vermogen om een duidelijke visie neer te leggen, in het proactief zijn met je investeringen, in het tijdig zijn met je activiteiten, in het excellent zijn in je uitvoering.

De Ferrero Groep heeft dit succes weten te behalen dankzij zijn robuuste en diepgewortelde cultuur van “leren door te doen”. Een essentieel element van duurzaamheid in Ferrero’s model is de opbouw van technische vaardigheden en kennis van producten, markten en consumenten in de loop der tijd, die ons leiden van het “creëren van waarde” tot het versterken van de “waarde van creatie”.

Een geweldig collectief dat wordt geïnspireerd door vertrouwen in vooruitgang en door het vermogen zich een morgen voor te stellen die beter is dan vandaag. Want de wereld zal altijd geleid worden door degenen die succes en bevestiging verlangen en door degenen die vastberaden en doorlopend streven naar uitmuntendheid.

WERKEN, CREËREN, DONEREN - DE FERRERO FOUNDATION

We identificeren onszelf met het motto: “Werken, Creëren, Doneren”, bedacht en geïntroduceerd door Michele Ferrero bij het allereerste begin van zijn zakelijke activiteiten. In essentie geven we de voorkeur aan de “ethiek van het doen” ten opzichte van de “praktijk van de schijn ophouden”.

Deze filosofie is de inspiratie geweest voor, en inspireert nog steeds:
  • de Ferrero Foundation, gewijd aan het onderhouden van de relaties van de Groep met zijn gepensioneerde medewerkers via sociale en culturele programma's, en aan het versterken van de banden met de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn;
  • het “Michele Ferrero Entrepreneurial Project”, gebaseerd op investeringen en het gebruik van de afgeleide hulpbronnen om de leefomstandigheden van de gemeenschappen in ontwikkelingslanden te verbeteren, met bijzondere aandacht voor kinderen;
  • de volledige Ferrero Groep houdt zich doorlopend bezig met activiteiten op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, als integraal onderdeel van onze eigen manier van zijn en doen, vanaf het allereerste begin.