CSR Group February 2015

WAARDEN DELEN OM WAARDE TE CREËREN

 
Onze strategie voor duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door het mvo-beleid van ons bedrijf, “waarden delen om waarde te creëren”.

Onze manier van waarde creëren berust niet alleen op sterke en onwankelbare bedrijfswaarden, maar houdt ook in dat we die delen met alle betrokken partijen: binnen de Ferrero-Groep, met de consumenten en de gezinnen, binnen de gemeenschappen waarin we actief zijn, en met de organisaties waarmee we samenwerken.

De mvo-verslagen hebben tot doel het beleid van de Ferrero-Groep op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de daarmee samenhangende initiatieven die we wereldwijd ontplooien, voor te stellen.

Bezoek voor meer informatie over ons mvo-beleid en onze initiatieven de website
www.ferrerocsr.com.
CSR Group February 2015