Onze consumenten en gemeenschappen

CONSUMENTEN: ALTIJD HET MIDDELPUNT VAN ONZE AANDACHT

Ferrero heeft als missie dat consumenten op een verantwoorde manier kunnen genieten van onze producten. Dit ondersteunen we door onze producten in kleine porties aan te bieden, de kwaliteit en versheid van onze producten te controleren tot in de supermarkt, strenge richtlijnen te hanteren voor reclame richting kinderen en het stimuleren van een actieve levensstijl onder jongeren.

 

Stichting Media Rakkers


De hierboven beschreven activiteiten en commitments zijn op internationaal of Europees niveau. In aanvulling daarop nemen we in Nederland op de volgende manieren onze verantwoordelijkheid:
  • In 2016 heeft onze kwaliteitsafdeling 2640 controles uitgevoerd op kwaliteit en versheid van onze producten verdeeld over 220 verkooppunten.
  • In Nederland houden we ons strikt aan de richtlijnen van de Nederlandse Reclamecode. Dit betekent onder andere dat we als leeftijdsgrens ‘tot en met 13 jaar’ aanhouden in plaats van 12 jaar. Verder ondersteunen we actief stichting Media Rakkers. Zij ontwikkelen activiteiten voor kinderen, zodat zij media en hun commerciële effecten beter begrijpen.

HET PLEZIER VAN BEWEGEN VERSPREIDEN IN ONZE LOKALE

Investeren in de lokale gemeenschappen waar wij onderdeel van uitmaken is een van de speerpunten van het familiebedrijf Ferrero. In Nederland richten we ons vooral op het promoten van een gezonde en actieve levensstijl onder jongeren. Dit doen we via ons internationale programma Kinder+Sport waarmee we in Nederland partner zijn van de Nationale Sportweek en door het ondersteunen van de lokale JOGG-aanpak in Breda waar ons Nederlandse kantoor is gevestigd.

NATIONALE SPORTWEEK


In 2015 is Ferrero een vijfjarig partnership gestart met de Nationale Sportweek. Via dit succesvolle platform willen Ferrero en NOC*NSF initiatieven lanceren die gericht zijn op kinderen structureel meer en beter te laten bewegen. Uit cijfers blijkt namelijk dat de motoriek van kinderen slechter is geworden doordat ze minder bewegen. Dit leidt er weer toe dat het aantal kinderen dat blessures oploopt tijdens het sporten en bewegen, met name tijdens de gymles, toeneemt. En zo ontstaat een vicieuze cirkel doordat kinderen nog minder gemotiveerd zijn om te sporten en bewegen.

Kennis beschikbaar stellen

Ferrero en NOC*NSF geloven dat kennis over de motorische vaardigheden van kinderen een belangrijke eerste stap is om hier een positieve verandering in te brengen. In dat kader is in 2016 het actieplan Joy of moving gelanceerd (klik hier voor de video). Onderdeel van dit actieplan is dat elk schooljaar 50 basisscholen de mogelijkheid wordt geboden aan de slag te gaan met de MQ SchoolTest. Met deze wetenschappelijk onderbouwde beweegtest kunnen docenten lichamelijke opvoeding of buurtsportcoaches in 1 minuut op laagdrempelige wijze inzicht krijgen in de motoriek van kinderen. Vervolgens worden zij ondersteund wat zij met deze inzichten kunnen doen om de motorische vaardigheden van de kinderen te verbeteren. Ferrero maakt daarbij onder andere gebruik van de ‘Joy of moving’ methode. Deze holistische aanpak is ontwikkeld door de Italiaanse bewegingswetenschapper Caterina Pesce van de ‘Foro Italico’ Universiteit van Rome, in samenwerking met Ferrero. De Joy of moving methode richt zich op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen en wordt al enkele jaren toegepast en wetenschappelijk gemonitord op diverse Italiaanse basisscholen.

Innovatie

Naast het beschikbaar stellen van kennis willen beide partijen ook innovatieve concepten lanceren op basisscholen die bijdragen aan het verspreiden van het plezier van bewegen. In 2017 hebben Ferrero en NOC*NSF de eerste Joy of Moving lane gelanceerd in Nederland op basisschool IKC Het Noorderlicht in Doetinchem. De Joy of Moving lane is een baan op school waar kinderen mogen rennen. Op diverse scholen in Denemarken bestaat zo’n renbaan al en zien ze veel voordelen. Kinderen zijn sneller in de klas én hebben vaak meer plezier, concentratie en focus. De kinderen van Het Noorderlicht worden actief betrokken bij het ontwerp van de Joy of Moving lane.

De ambitie van NOC*NSF en Ferrero is dat er uiteindelijk in elke Nationale Sportweek-gemeente een Joy of Moving lane ligt.


Enkele cijfers over de Nationale Sportweek 2017:
  • 167 van de totaal 388 Nederlandse gemeenten organiseerden een lokale Sportweek.
  • In alle 388 Nederlandse gemeenten werden activiteiten georganiseerd gedurende de Nationale Sportweek.
  • 55 sportfederaties betrokken.
  • Samen organiseerden zij 70.000 sportactiviteiten, georganiseerd door ongeveer 9.000 sportverenigingen (op basis van dataplatform NOC*NSF en GfK onderzoek).
  • Totaal 1,9 miljoen spotplekken, ongeveer 1 miljoen deelnemers tussen 5-80 jaar.
  • Merendeel is 5-12 jaar (20%).
  • 24% van de Nederlandse bevolking kent de Nationale Sportweek.
  • Team van 15 ambassadeurs heeft de Nationale Sportweek gepromoot.

JOGG BREDA


Jongeren Op Gezond Gewicht
(JOGG) is een landelijk programma dat tot doel heeft de stijging van overgewicht en obesitas bij jongeren van 0-19 jaar om te zetten in een daling. Inmiddels gebruiken al meer dan 122 Nederlandse gemeenten de JOGG-aanpak waaronder Breda.

Ferrero is sinds 2012 partner van JOGG Breda en zet zich sindsdien met diverse initiatieven actief in om overgewicht onder kinderen in Breda tegen te gaan.

MASTBOS 500 JAAR


In 2015 heeft Ferrero een bijdrage geleverd aan de opknapbeurt van het Bredase Mastbos dat dat jaar 500 jaar bestond. Ferrero richtte zich daarbij op de Speelweide. Een open plek aan de rand van het Mastbos. Ferrero nodigde dertig leerlingen van drie basisscholen uit om mee te denken over hoe deze prachtige plek nog aantrekkelijker kon worden gemaakt voor ouders en kinderen. De opgeknapte Speelweide werd feestelijk geopend in aanwezigheid van de wethouder.

HEEL BREDA JOGGT MEE MET DE FAMILIELOOP


In 2016 is Ferrero partner geworden van de Familieloop, een van de vier loopafstanden van de Bredase Singelloop, met als doel om de aantrekkingskracht van dit populaire evenement te gebruiken om jongeren die niet of weinig bewegen en/of kampen met overgewicht ook in beweging te krijgen. Met een actieve rol ook voor de ouders, zodat ze samen het plezier van bewegen beleven.

In dit kader heeft Ferrero samen met lokale partners het project ‘Heel Breda JOGGt mee met de Familieloop’ (voorheen ‘JOGG Mee Met NAC’) gelanceerd. Families die deelnemen aan het project worden via een trainingsprogramma in hun wijk voorbereid op de Familieloop. De trainingen worden verzorgd door een professionele looptrainer van AV Sprint. Naast het trainingsprogramma worden families die deelnemen ook uitgenodigd om een thuiswedstrijd van projectpartner NAC te bezoeken.

Doorgaan met sport en bewegen

De ambitie is dat als de jongeren eenmaal het plezier van bewegen hebben ontdekt, zij daarmee doorgaan. Bijvoorbeeld door lid te worden van een sportvereniging. De Familieloop is dus niet het eindpunt maar hopelijk juist het startpunt. Indien nodig kunnen de ouders een beroep doen op het Jeugdsportfonds, een van de partners van dit project, voor de contributie van een sportvereniging en/of de aanschaf van sportmateriaal.

Resultaten 2016

In 2016 hebben 7 families (+/- 25 deelnemers) deelgenomen aan de eerste editie. Gedurende zes weken namen zij deel aan looptrainingen in de wijk Hoge Vucht alvorens zij op zondag 2 oktober 2016 deelnamen aan het loopevent. Klik hier voor de video.