MILIEU-IMPACT MINIMALISEREN

De Ferrero Groep draagt de bescherming van onze planeet hoog in het vaandel. Daarom streeft de Groep naar groei die gecombineerd gaat met veel zorg voor de gerelateerde impact op het milieu, zoals hieronder beschreven.

KOOLSTOFVOETAFDRUK

De Ferrero Groep gelooft dat het zijn primaire verantwoordelijkheid is om de impact van de hele leveringsketen van zijn producten te meten. Pas als het een duidelijk beeld heeft van zijn eigen impact, kan de Groep deze beheren en terugdringen. Sinds 2009 meet de Groep jaarlijks zijn CO2-voetafdruk, en zet het zich in om deze geleidelijk verder te beperken.

2014/2015 KENGETALLEN

 • 1.781.339 t TOTAAL LANDBOUW- EN VERPAKKINGSGRONDSTOFFEN
 • 437.804 GJ AANGEKOCHTE ELEKTRISCHE ENERGIE GECERTIFICEERD ALS HERNIEUWBAAR
 • 6.902 GJ ENERGIEVERBRUIK VAN EOLISCHE EN ZONNECENTRALES
 • 829.433 GJ ENERGIEVERBRUIK VAN BIOMASSACENTRALES
 • 4.458.938 m3 WATERCONSUMPTIE
 • 91,6 % TERUGGEWONNEN AFVAL
 • 36% HERNIEUWBARE MATERIALEN IN VERPAKKINGEN
 • Ongeveer 36% GERECYCLEDE MATERIALEN IN VERPAKKINGEN

HET FER-WAY PROJECT


De Ferrero Groep is zich bewust van de implicaties van een schaars aanbod van hulpbronnen voor zijn activiteiten en ondersteunt en promoot de ontwikkeling van een circulaire economie via zijn milieuverantwoordelijkheidsproject, FER-Way.

Sinds het boekjaar 2013/2014 heeft de Groep, met de lancering van het FER-Way (Ferrero Environmental Responsibility Way) project, dat gericht is op het correcte beheer van milieuduurzaamheid, bijzondere aandacht besteed aan het verbeteren van de nauwkeurigheid van gegevens, aan de grotere inclusie van indirecte emissiebronnen en aan de herdefiniëring van indicatoren en meetparameters die zich conformeren aan de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen. De benadering is gebaseerd op vier acties, zoals te zien in de afbeelding.

 

NAAR EEN CIRCULAIRE ECONOMIE

In de afgelopen 150 jaar heeft de wereldeconomie een lineair productie- en consumptiepad gevolgd, waardoor er een steeds grotere vraag naar natuurlijke hulpbronnen ontstond. Gezien de verwachtingen voor de groei van de wereldbevolking is het van cruciaal belang om onze manier van denken, en dus van produceren en consumeren, te veranderen.
Daarom wordt het traditionele lineaire consumptiemodel vervangen door een circulair economisch model, een economie die is opgezet om zichzelf te regenereren .
Teneinde de principes van de circulaire economie in te bedden in zijn activiteiten, is de Groep begonnen met anders te gaan denken over het beheer van een aantal van zijn talrijke hulpbronnen - voedselingrediënten, energie en verpakkingsmaterialen, namelijk als “cycli” in plaats van conventionele lineaire leveringsketens.
 • PRODUCTIE

  De Groep is al een flink aantal jaren actief op het gebied van onderzoek, onder andere via met Europees geld gefinancierde projecten. Dit onderzoek is gericht op het produceren van energie en nieuwe verpakkingsmaterialen door het gebruik van bijproducten van voedsel uit de eigen fabrieken en van andere soorten biomassa die niet tot zijn directe leveringsketen behoren. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het Sibafeq-project.

 • CONSUMPTIE

  In de afgelopen jaren heeft Ferrero getracht zijn betrokkenheid via educatieve activiteiten te promoten, zowel op het gebied van de consumptie (door het portioneren) en het juist weggooien van de verpakking van zijn producten. Het "eindgebruik"-etiket werd gecreëerd om consumenten te helpen bij het correct sorteren en weggooien van verpakkingen nadat de producten zijn geconsumeerd.

 • AFVAL

  Veel van de materialen die eerder slechts werden gezien als producten die moesten worden afgevoerd en weggegooid, zijn nu onderdeel van een positieve cirkel, en worden beschouwd als “product”. Met dit doel werd in het boekjaar 2012/2013 het SPE (Scraps of the Packaging Evolution)-project gestart in de belangrijkste Europese fabrieken.

 • GRONDSTOFFEN

  Eén van de belangrijkste grondstoffen die door Ferrero in zijn producten wordt gebruikt is de hazelnoot, met de bijbehorende productie van doppen. Om onszelf niet te beperken tot het zien van dit materiaal als iets dat moet worden weggegooid, is het Eco°Paper-project opgezet.

 • ONTWERP

  De milieu-impact van een product of service wordt bepaald tijdens de ontwerpfase van het product/service omdat de volledige levenscyclus van het product verbonden is met het ontwerp zelf. Eén van de acties op dit vlak is de modernisering van de koeltunnellijn in de fabriek in Canada.

FERRERO4FUTURE (FERRERO FOR FUTURE)

In de context van het FER-Way-project werd het Ferrero4Future raamwerk gecreëerd: vier actiegebieden waar de Ferrero Groep zichzelf in de richting van een duurzamere toekomst begeeft.

Bescherming van natuurlijk ecosysteem
De zakelijke activiteiten van de Ferrero Groep, als onderdeel van het mondiale ecosysteem, kunnen een impact genereren via de directe activiteiten of in de hele toeleveringsketen. Het is zeer belangrijk om, wanneer de elementen van het ecosysteem eenmaal zijn geïdentificeerd, deze actief te behouden. Met name voor een voedselbedrijf als Ferrero zijn biodiversiteit, ontbossing en het gebruik van de bodem zeker belangrijke aspecten.

Emissies
De Groep wil groeien als een bedrijf met weinig emissies en daarom meet en beheert het zijn CO2-voetafdruk om de impact te verminderen. Hierbij richt het zich op technologische innovatie en samenwerking en concentreert het zich niet alleen op de impact van het bedrijf maar ook op de impact van de totale waardeketen.

Efficiënt gebruik van hulpbronnen
Hulpbronnen zijn een kostbaar asset voor Ferrero en het is belangrijk om deze verantwoordelijk te gebruiken. Hulpbronnen zoals water, energie en verpakkingsmaterialen zijn slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar. Om deze reden werkt Ferrero aan het verminderen van het gebruik ervan in de hele productieketen van zijn producten.

Afvalbeheer
In lijn met het beleid van de Groep voor de algemene vermindering van afval en het betere beheer van de productieketen, en in overeenstemming met de gezichtspunten van de Europese Unie ten gunste van het vergroten van de hoeveelheid teruggewonnen afval, hebben de twee belangrijkste interventiegebieden van de productiefaciliteiten van de Groep betrekking op een vermindering in de afvalproductie in absolute termen en de terugwinningsindex.

LOKALE AANPAK NEDERLAND

Ferrero heeft in Nederland geen productie- of opslagactiviteiten. Op het gebied van milieu zijn onze initiatieven dan ook primair gericht op de kantooromgeving, ons autobeleid en het transport van onze producten.

Op kantoor zijn er voorzieningen getroffen om afvalstromen als papier en plastic te scheiden zodat deze gerecycled kunnen worden.

Ons transport door Nederland
Bij leasecontracten focussen wij op auto’s met een lage CO2-uitstoot. Tevens maakt Ferrero voor het vervoer van de producten naar de Nederlandse klanten volledig gebruik van vrachtwagens met de meer milieuvriendelijke Euro 5-motor en gaat daarmee verder dan de geldende milieunormen.