Belangrijke cijfers

Groei van de Groep in 2015/2016

EEN MONDIALE REALITEIT

Ferrero International S.A., de moedermaatschappij van de Ferrero Groep, heeft de geconsolideerde jaarrekening van de Groep over het boekjaar eindigend op 31 augustus 2016, goedgekeurd.

Op die datum bestond de Groep uit 86 dochterondernemingen wereldwijd met in totaal 22 productievestigingen, waarvan drie operationeel zijn binnen de structuur van het Michele Ferrero Entrepreneurial Project. De producten van Ferrero zijn direct of via geautoriseerde distributeurs verkrijgbaar in meer dan 170 landen. Afgezien van de mondiale onzekerheden en de uitdagingen en trends in de industrie, was het boekjaar 2015/2016 een uitmuntend jaar voor de Groep, die in staat was om wereldwijd een aanzienlijke groei en uitbreiding te realiseren. De Ferrero Groep genereerde een belangrijke stijging in de verkoop, terwijl investering in zijn merken werd voortgezet, hoge bedrijfsopbrengsten werden gehandhaafd en de interne R&D-activiteiten werden versterkt.

De Groep, die onder leiding staat van dhr. Giovanni Ferrero (CEO), sloot het financiële jaar af met een geconsolideerde omzet van 10,3 miljard euro. Dit betekent een groei van +8,2% in vergelijking met het jaar daarvoor, waarin de geconsolideerde omzet 9,5 miljard euro bedroeg.
De verkoop van producten nam toe in de belangrijkste Europese markten zoals Duitsland, Polen, Spanje en Frankrijk, terwijl de verkoop in Italië gelijk bleef. Turkije noteerde ook een significante groei in netto-omzet vergeleken met vorig jaar. In de Amerikaanse landen scoorden de VS en Mexico een hogere groei in netto-omzet. India beleefde dezelfde positieve trend als vorig jaar.

GOEDE PRODUCTEN, GOEDE RESULTATEN

De producten die het meest hebben bijgedragen aan de groei in netto-omzet waren vooral Nutella, Rocher, Kinder Surprise, Kinder Joy, Kinder Bueno en Tic Tac.
Het gemiddelde personeelsbestand van de Groep bestond in 2015/2016 uit 29.206 personen, vergeleken met 25.784 werknemers in 2014/15. Deze stijging is voornamelijk het resultaat van de overname van Thorntons. Op 31 augustus 2016 bedroeg het personeelsbestand 32.990 werknemers.

VERBETERING EN GROEI

De Groep heeft ook dit jaar geïnvesteerd in het verbeteren en uitbreiden van zijn fabrieken en materiaal in lijn met zijn commitments op sociaal en ondernemersvlak en de continue toepassing van zijn corporate strategieën. De belangrijkste corporate strategieën hebben geleid tot voortgaande verbeteringen in de kwaliteit en competitiviteit van onze producten. De aandacht ging daarbij ook voortdurend uit naar productversheid, voedselveiligheid en het milieu, alle gebieden waar de Ferrero Groep zich sterk voor inzet.

De Groep heeft zijn strategie van technologische ontwikkeling voortgezet via de uitbreiding van zijn productiecapaciteit, met een totale investering van 631 miljoen euro (646 miljoen euro vorig jaar). Van de totale investering was het grootste deel gericht op de industriële en productieactiviteiten (552 miljoen euro of 5,3% netto-omzet, vergeleken met 557 miljoen euro in het voorgaande jaar of 5,8% van de netto-omzet) in Italië, Duitsland, Polen, China en India.