ACTIES GEBASEERD OP WAARDEN

Met ons verleden als solide basis bevestigt deze Ethische Code wederom dat onze besluiten en onze acties zijn gebaseerd op onze waarden.

Het doel van deze Ethische Code is om eventuele onzekerheden met betrekking tot gedrag te verminderen, maar ook om iedereen die met ons bedrijf werkt, te laten begrijpen wat onze onderliggende waarden zijn.

Vandaag de dag is het, zoals nooit tevoren, van essentieel belang om onze ethische visie te bevestigen en onze principes, waarden en verantwoordelijkheden duidelijk uit te spreken. Deze principes vormen de richtlijnen voor ons handelen in relaties met de markt, met name de consument, de gemeenschappen waarin we werken, de mensen die met ons werken en iedere stakeholder die betrokken is bij het bedrijf.

RICHTING GEVEN VOOR TOEKOMSTIG GEDRAG

Alleen met onze gecombineerde inspanningen en betrokkenheid kunnen we een solide toekomst creëren. Het is noodzakelijk dat we allen samenwerken en onszelf en elkaar doorlopend blijven uitdagen in ons werk.
Omdat alle partners die hun tijd, vaardigheden en ideeën investeren, erkenning voor hun werk verdienen. En voor hen bevestigen we vandaag opnieuw de principes en waarden die tot nu toe ons succes hebben gegarandeerd.

We mogen niet vergeten dat een Groep als die van ons, die een uitzonderlijke uitbreiding op mondiaal niveau heeft doorgemaakt, een delicaat intern evenwicht vereist tussen de tegenstellingen die uit deze groei kunnen ontstaan: vrijheid versus regels, creativiteit versus verantwoordelijkheid en individueel initiatief versus collectieve bescherming.

In dit kader biedt deze Ethische Code niet alleen een kans om bewezen excellentie te formaliseren, maar ook om een gids te creëren, een “kompas” dat richting geeft aan de complexiteiten in ons toekomstige gedrag, zowel in het bedrijf als daarbuiten.

INTEGRITEITSHULPLIJN FERRERO


Ferrero’s Integriteitshulplijn dient voor het vertrouwelijk melden van kwesties met betrekking tot onze Gedragscode en/of onze Zakelijke Gedragscode. Deze is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar en toegankelijk in 43 talen. Ferrero’s Integriteitshulplijn wordt beheerd door een onafhankelijke partij, nl. Convercent. Zodra Convercent een melding ontvangt, wordt dit onmiddellijk ter beoordeling beschikbaar gesteld aan de Stuurgroep van Ferrero.

“Klik” hier om verbinding te maken met Ferrero’s Integriteitshulplijn om een vraag te stellen, een incident te melden of om een lokaal telefoonnummer te vinden.