F-ACTS: FERRERO - AGRICULTURAL COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

Met zijn visie op het gebied van duurzaamheid, verbetering van de omstandigheden in de rurale gebieden en van de gemeenschappen waar de grondstoffen worden gewonnen, heeft Ferrero het overkoepelende programma F-ACTS (Ferrero - Agricultural Commitment to Sustainability) gelanceerd voor de inkoop van duurzame grondstoffen.

F-ACTS

CACAO


In 2014/2015, heeft Ferrero meer dan 120.000 ton cacaobonen ingekocht die intern worden verwerkt in de fabrieken van de Groep in Alba (Italië) en Stadtallendorf (Duitsland).
Eén van de belangrijkste engagementen van Ferrero bij het opzetten van een duurzame landbouwtoeleveringsketen is dat het eind 2020 100% duurzaam gecertificeerde cacaobonen inkoopt.
In het boekjaar 2014/2015 bestond 44% van de cacaoconsumptie van Ferrero uit duurzaam gecertificeerde cacao, in lijn met het voorspelde doel voor de desbetreffende periode.
Bovendien kondigde de Groep in 2016 aan dat het de hoeveelheid cacao die het koopt van Fairtrade-boeren gaat verdubbelen – tot 40.000 metrische tonnen in de komende drie jaar.

PALMVRUCHTOLIE

Ferrero heeft vanaf het begin besloten om alleen RSPO-gecertificeerde gesegregeerde palmolie te gebruiken: segregatie zorgt ervoor dat de duurzame palmolie aan de bron fysiek wordt gescheiden van de niet-duurzame olie en stelt ons tevens in staat om het product te volgen, van de gecertificeerde plantages tot aan de productielijn.
De producten van Ferrero worden met ingang van januari 2015 alleen nog geproduceerd met 100% duurzame palmolie RSPO-gecertificeerd als gesegregeerd.

HET FERRERO PALMOLIEHANDVEST

Ferrero heeft de doelstelling van 100% RSPO duurzaam gecertificeerde en gesegregeerde palmolie bereikt, maar de verantwoordelijkheid van de Groep stopt niet bij deze certificering.

De inspanningen gaan door met het doel om:

1 - gebruik te maken van traceerbare palmolie naast 100% duurzaam gecertificeerde palmolie

2 - er zeker van te zijn dat de palmolie die door Ferrero wordt ingekocht ontbossingvrij is en wordt geproduceerd met respect voor arbeiders en lokale gemeenschappen, waaronder kleine boeren.

De inspanning van de Groep op het gebied van duurzaamheid overstijgt echter het bereiken van het doel van 100% door de RSPO als gesegregeerd gecertificeerde palmolie.

Dit werd voor het eerst gedemonstreerd in november 2013, door de lancering van het Ferrero Palmoliehandvest: een robuust, publiek beschikbaar, tijdgebonden implementatieplan, waarbij uitgebreid met onze leveranciers wordt samengewerkt. Ferrero is eveneens lid geworden van TFT, een mondiale non-profit organisatie, waarvan de teams overal ter wereld ondersteuning bieden bij het transformeren van toeleveringsketens ten gunste van mens en natuur. 

HAZELNOTEN


Ferrero streeft als een van de grootste afnemers van hazelnoten ter wereld naar 100% traceerbaarheid van haar toeleveringsketen van hazelnoten tegen 2020. Met kwaliteit als topprioriteit en dankzij een robuust traceringssysteem kan de Groep de kwaliteit van productie en producten garanderen.

Volgens de routekaart voor duurzame hazelnootinkoop zal Ferrero 100% traceerbaarheid bereiken in 2020. Eind 2015 bereikte de Groep, in lijn met de gedefinieerde routekaart, de volledige traceerbaarheid van meer dan 5% van de ingekochte hazelnoten.

Ferrero zet zich in om als voorloper invloed uit te oefenen en duurzame veranderingen in de hazelnootproductie aan te jagen. Dit streven wordt kracht bijgezet door de implementatie van het FFVh-programma (Ferrero Farming Values hazelnut).

Het FFVh-programma staat gepland voor alle hazelnootproducerende landen en bestaat uit landspecifieke projecten.
De ontwikkeling en de vormgeving van het FFVh-programma zijn gebaseerd op de agrarische kalender om producenten technische assistentie en expertise te leveren wanneer dit nodig is.

FFVh richt zich op de overgang naar verantwoordelijke landbouw.

Om het lange termijnrisico van het aan het werk stellen van kinderen op de plantage te voorkomen, acht FFVh het van belang om verder te bouwen aan de capaciteit van de toekomstige boeren en ze voor te bereiden op verantwoorde landbouwpraktijken.

SUIKER


Het totale volume aan suiker dat door Ferrero in boekjaar 2014/2015 werd ingekocht, kan worden opgesplitst in ongeveer ¼ geraffineerde rietsuiker en 3/4 bietsuiker.
Ferrero wil tegen 2020 bereiken dat alle geraffineerde rietsuiker afkomstig is van duurzame bronnen.
In 2014/2015 kocht Ferrero met succes Bonsucro gecertificeerde suiker in Australië en Brazilië. Hiermee werd eind augustus 2015 het tussentijdse doel bereikt, de mijlpaal van meer dan 20%.
Bovendien kondigde Ferrero eveneens een nieuwe samenwerking met Fairtrade aan voor rietsuiker, met plannen om tussen half 2016 en 2019 20.000 metrische tonnen Fairtrade-rietsuiker te kopen.

DIERENWELZIJN


Ferrero beschouwt het welzijn van dieren als een belangrijk principe van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het welzijn van dieren draagt bij tot de kwaliteit en de veiligheid van de producten, evenals tot de duurzaamheid van de toeleveringsketen.
Dierenwelzijn is een integraal onderdeel van Ferrero’s Zakelijke Gedragscode. Bij het bepalen van de prioriteiten m.b.t. zijn betrokkenheid heeft Ferrero ervoor gekozen om, naast te anticiperen op evt. wijzigingen in de regelgeving, de naleving van de vijf vrijheden voor de bescherming van dieren geleidelijk uit te voeren en ze in de loop der tijd verder te ontwikkelen.

EIEREN


Ferrero heeft een vrijwillig intern programma aangenomen om eieren op een verantwoorde manier in te kopen. Het programma committeert zich aan het kopen van eieren van legkooivrije hennen die in stallen leven met het volgende tijdschema, dat van toepassing is op alle EU-fabrieken. Met continue toezeggingen en in samenwerking met leveranciers bereikte Ferrero, geheel in lijn met zijn doelstelling, in september 2014 zijn doel, namelijk dat 100% van de ingekochte eieren afkomstig waren van hennen die in stallen leven in Europa.

In 2013 heeft Ferrero twee nieuwe fabrieken gebouwd buiten Europa, in Turkije en Mexico. De eieren die daar worden geproduceerd zijn goed voor ongeveer 5% van Ferrero's mondiale consumptie. Hoewel het hier slechts een klein aandeel betreft, zet Ferrero zich in voor de ontwikkeling van een “legkooivrij-ei inkoopstrategie” voor deze gebieden, waar toelevering van legkooivrije eieren nog een relatief onbekend fenomeen zijn. Ferrero blijft in dialoog met de nationale leveranciers van deze landen om de adoptie van legkooivrije eieren te beïnvloeden en een plan te ontwikkelen om te bereiken dat 100% van de ingekochte eieren ook daadwerkelijk afkomstig zijn van legkooivrije hennen.

MELK


Ferrero heeft in de loop der jaren langetermijnrelaties opgebouwd en gekoesterd met zorgvuldig geselecteerde, lokale melkproducenten. Deze aanpak heeft geleid tot wederzijdse samenwerking om de versheid en de kwaliteit te waarborgen voor al onze melkleveranciers en deze met dezelfde normen te verbeteren.
Ferrero gebruikt deze relaties om zijn “gecontroleerde, korte toeleveringsketens” te versterken, met speciale aandacht voor de activiteiten van de “duurzame” leveranciers.
Ferrero koopt zijn melk rechtstreeks van zijn zuivelpartners, geselecteerd volgens strikte standaarden om de controle van de volledige keten te garanderen, evenals de constante versheid, smaak en veiligheid. Vloeibare melk wordt binnen 24 uur gepasteuriseerd en indien nodig gedehydrateerd, binnen 48 uur na het melken, voordat het wordt afgeleverd bij de Ferrero-fabrieken.
Via de korte, gecontroleerde leveringsketen is Ferrero in staat een gestroomlijnd systeem te creëren van traceerbaarheid, dat verdergaat dan de wettelijke regelingen (waaronder 100% traceerbaarheid van melkveehouderijen), zodat er een duidelijk beeld ontstaat van de weg die het product aflegt, van boerderij tot eindproduct.

FERRERO’S HAZELNOOT LANDBOUWBEDRIJVEN

De Ferrero Groep werkt binnen de hazelnootketen aan het garanderen van een constante aanvoer van hoogwaardige hazelnoten gedurende het hele jaar. Met de acquisitie van de Stelliferi Groep en van de Oltan Groep is Ferrero nu actief in de hele hazelnootketen: van het veld, met Ferrero's boerderijen en een intens onderzoeks- en innovatieprogramma, tot de industriële verwerkingsfases ende verkoop aan bedrijven die werken met halffabricaten, waarbij in praktische zin een totaal geïntegreerd voedselleveringsketenmodel wordt bereikt.

EEN INTEGRATIETRAJECT VAN HAZELNOOTTOELEVERINGSKET

De activiteiten van de Ferrero Hazelnut Company (HCo) zijn:
- Landaankoop, Ferrero-boerderijen en uitgroeien: de activiteiten van deze drie functionele gebieden zijn sterk geïntegreerd: momenteel hebben alle activiteiten als doel het uitbreiden van de verbouw van hazelaars op een mondiale schaal.
- Landbouwkundig onderzoek en innovatie: een team van agronomen houdt zich bezig met het doen van experimenten en veldwerk, met uiterst geavanceerde instrumenten en technieken.
- Verwerking, verbetering en industriële kwaliteit: het onderzoek- en ontwikkelingsproces (R&D) van de HCo bestaat uit twee inspiratiebronnen, onafhankelijk van elkaar, maar elkaar aanvullend. De eerste bestaat uit het agronomische deel, dat al eerder is beschreven; de tweede richt zich op de hazelnootverwerkings- en transformatiefasen
- Mondiale handel: inkoop en B2B verkoop en marketing: de HCo is één van de belangrijkste leveranciers op de wereldhazelnootmarkt, niet alleen voor de Ferrero Groep, maar ook voor andere grootverbruikers. In deze setting kunnen alle cliënten, inclusief de Ferrero Groep, profiteren van de investeringen die worden gedaan door de HCo in landbouwkundig onderzoek, in de identificatie van nieuwe ontwikkelingsgebieden, in de verbetering van kwaliteit en in de programma's waarmee de productieduurzaamheid moet worden gegarandeerd.