terug

2020-10-21

Ferrero publiceert 11e duurzaamheidsrapport met nieuwe klimaatdoelen voor 2030

Ferrero publiceert 11e duurzaamheidsrapport met nieuwe klimaatdoelen voor 2030

 • Ferrero formuleert doelstellingen om totale uitstoot van broeikasgassen met 43% per ton product te verminderen in 2030, vergeleken met 2018
• De reductiedoelstelling voor emissies door Ferrero’s eigen activiteiten zijn in overeenstemming met de doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius
• Vooruitgang op het gebied van duurzamere verpakkingen en verantwoorde inkoop van ingrediënten

Luxemburg, 20 oktober 2020 - de Ferrero Groep, wereldleider op het gebied van verpakte zoetwaren, heeft vandaag haar 11e duurzaamheidsrapport gepubliceerd met daarin de meest recente ontwikkelingen binnen Ferrero’s commitment "Care for the Better". In dit rapport schetst Ferrero nieuwe ambitieuze doelen voor 2030 om Ferrero’s ecologische voetafdruk te verminderen. Daarnaast bevat het een overzicht van de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf en de voortgang om deze te bereiken.

Vanwege de groeiende urgentie van klimaatmaatregelen, zien bedrijven dat ze hun verplichtingen moeten aanscherpen. Daarom heeft Ferrero zichzelf twee doelen gesteld om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Ferrero streeft ernaar om uiterlijk in 2030 alle emissies van de eigen activiteiten (Scope 1 en 2) te halveren, wat in overeenstemming is met de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Overheen alle activiteitsgebieden verbindt Ferrero zich aan de doelstelling om de uitstoot met 43% te verminderen voor elke geproduceerde ton product. Beide doelstellingen gaan uit van 2018 als basisjaar.

Om het eerste doel te bereiken, heeft Ferrero een routekaart ontwikkeld om de uitstoot van fabrieken, magazijnen en hoofdkantoren te verminderen. Voor de tweede doelstelling, die ook betrekking heeft op scope 3-emissies, zal het bedrijf samenwerken met zijn leveranciers om de uitstoot te verminderen. Daarnaast worden bestaande oplossingen heroverwogen en nieuwe producten ontwikkeld.

Andere hoogtepunten uit Ferrero's 11e duurzaamheidsrapport

Ferrero gaat door met het aanpakken van de voor de Groep meest relevante duurzaamheidsissues. Hieronder vindt u een selectie van hoogtepunten, allemaal in lijn met de vier nieuwe belangrijke pijlers van Ferrero’s duurzaamheidsstrategie: het milieu beschermen, ingrediënten duurzaam inkopen, verantwoorde consumptie bevorderen en mensen in staat stellen hun doelen te bereiken:

• In 2019 kondigde Ferrero aan om zijn verpakkingen uiterlijk 2025 100% herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar te maken. Als onderdeel hiervan tekende Ferrero de New Plastics Economy Global Commitment van de Ellen MacArthur Foundation. Hiermee laat Ferrero zien een actieve rol te willen spelen in het uitbannen van problematische en onnodige plastic verpakkingen door middel van herontwerp en innovatie.

• In januari 2015 bereikte Ferrero zijn doelstelling om 100% RSPO-gecertificeerde en gesegregeerde palmolie in te kopen en is dat sindsdien blijven doen. Vorig jaar werd Ferrero door het Wereldnatuurfonds (WNF) beoordeeld als de meest duurzame in de branche op de Palm Oil Buyers Scorecard.

• Het duurzaamheidsrapport laat ook de voortgang zien van de Ferrero Farming Value (FFV) -programma's. Deze zijn in 2013 gelanceerd om een duurzame toeleveringsketen te ontwikkelen voor elk van Ferrero’s belangrijkste grondstoffen. In 2019 hebben de hazelnootteams van FFV meer dan 21.000 boeren bezocht om ze te helpen hun opbrengsten met meer dan 40% te verhogen. Het cacaoprogramma van FFV adresseert de belangrijkste issues in de toeleveringsketen van cacao langs drie pijlers: verbetering van het levensonderhoud van boeren en gemeenschappen; bescherming van de rechten van kinderen, en bescherming van het natuurlijk kapitaal. In 2019 heeft Ferrero meer dan 100.000 boeren ondersteund, daarnaast ongeveer 50 scholen gerenoveerd of gebouwd, en meer dan 13.000 kinderen van educatief materiaal voorzien.

• In 2019 was 81% van de door Ferrero ingekochte cacaobonen gecertificeerd duurzaam en het bedrijf ligt op schema om uiterlijk eind 2020 100% gesegregeerde en traceerbare cacaobonen te gebruiken. Dit zal Ferrero in staat stellen om volledig inzicht te krijgen in zijn toeleveringsketen, en problemen gericht aan te pakken. Met het oog op de toekomst werkt Ferrero aan verdere versterking van zijn duurzaamheidsstrategie voor cacao. Activiteiten zijn bijvoorbeeld het opschalen van programma's ter plaatse met leveranciers en NGO-partners, en het implementeren van ‘Child Labour Monitoring and Remediation Systems’, ofwel systemen voor het monitoren en aanpakken van kinderarbeid in de gehele toeleveringsketen van cacao.

Giovanni Ferrero, Executive Chairman van de Ferrero Group: “Nu we het einde van 2020 naderen, zijn we bezig een nieuwe strategie met nieuwe commitments te definiëren. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we de voor Ferrero, als groeiend bedrijf, meest relevante duurzaamheidsrisico's en kansen aanpakken. In ons nieuwe verslag geven we een eerste inzicht in onze nieuwe strategische duurzaamheidsprioriteiten, waaronder onze nieuwe klimaatdoelstelling voor 2030. Ik kijk ernaar uit om verdere ontwikkelingen en vorderingen met betrekking tot de nieuwe strategie te delen, in deze spannende nieuwe periode in onze bedrijfsgeschiedenis. "

Lapo Civiletti, Chief Executive Officer van de Ferrero Groep: “Ferrero heeft zich altijd ingezet voor positieve impact op werknemers, consumenten, gezinnen en de lokale gemeenschappen waarin we actief zijn. We zullen hard blijven werken om onze duurzaamheidsverplichtingen na te komen en de manier waarop we dingen doen te verbeteren. Nauwe samenwerking met onze leveranciers en strategische partners is cruciaal voor ons op deze reis.


Over Ferrero:
Het verhaal van Ferrero begon in het kleine stadje Alba in Piemonte, Italië, in 1946. Vandaag de dag, met een geconsolideerde omzet van meer dan 11,4 miljard euro, behoort Ferrero tot de marktleiders van verpakte zoetwaren wereldwijd.

De Ferrero Groep heeft wereldwijd 31 productievestigingen en meer dan 41.000 mensen in dienst. Ferrero is producent van vele, generatie na generatie geliefde merkiconen, waaronder Nutella, Ferrero Rocher, Tic Tac, Kinder en Raffaello, die verkrijgbaar zijn in meer dan 170 landen.

Productversheid en hoge kwaliteit, zorgvuldige selectie van de beste grondstoffen, duurzame landbouwpraktijken en continu onderzoek en innovatie zijn enkele van de belangrijkste elementen van Ferrero's succes.

Voor meer informatie: www.ferrero.com, www.ferrero.nl en www.ferrerosustainability.com.

PERSCONTACT