Ferrero Nederland – Milieuverantwoordelijkheid

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET MILIEU

 
Dag in dag uit zet Ferrero zich in voor de bescherming van het milieu. De Ferrero Group heeft een milieumanagementprogramma ontwikkeld dat in de verschillende productievestigingen wordt toegepast om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te meten en zoveel mogelijk te beperken. Zo laat de Ferrero Group haar productievestigingen toetsen aan de ISO 14001-norm.

Enkele concrete voorbeelden van onze betrokkenheid bij milieubehoud:
- Energiebeheer
- Beheer van uitstoot en afvalstoffen
- Transport
Ferrero Nederland – Milieuverantwoordelijkheid