terug

2021-02-03

FERRERO COMMITEERT ZICH OM 100 PROCENT VAN ZIJN PALMOLIETOEVOERKETEN VIA SATELLIET TE CONTROLEREN

FERRERO COMMITEERT ZICH OM 100 PROCENT VAN ZIJN PALMOLIETOEVOERKETEN VIA SATELLIET TE CONTROLEREN

Ferrero heeft toegezegd gebruik te maken van de satellietbewakings- en verificatiedienst Starling in al haar palmolie producerende gebieden.

Starling, dat wordt beheerd door de Earthworm Foundation en Airbus, maakt gebruik van een combinatie van satellietbeelden en expertise ter plaatse om veranderingen in landbedekking en verstoring van bosbedekking bijna realtime te monitoren. Door gegevens te verstrekken die aantonen waar mogelijke ontbossing plaatsvindt, zal Starling Ferrero in staat stellen grieven in haar toeleveringsketen op te sporen en positieve veranderingen ter plekke teweeg te brengen.

Deze ontwikkeling maakt deel uit van een langere reis voor Ferrero. In 2013 is Ferrero de samenwerking met Earthworm Foundation aangegaan, om de inspanningen van Ferrero op het gebied van duurzame palmolie te stimuleren. Na het bereiken van 100% traceerbaarheid naar de palmolieplantages in 2016, begon Ferrero te onderzoeken of de principes over het beschermen van bossen, zoals uiteengezet in Ferrero's Palm Oil Charter, werden nageleefd door oliepalmproducenten in haar toeleveringsketen.

In datzelfde jaar, startte Ferrero een Starling-proefproject, dat zich richtte op geselecteerde palmolieplantages binnen haar toeleveringsketen op Sabah, Indonesië, en het schiereiland Maleisië. Dit project toonde het succes van deze proeftechnologie aan. Ferrero heeft voortgebouwd op de inzichten van het proefproject om de samenwerking met haar leveranciers te optimaliseren. Het doel is om te verifiëren en te beoordelen of de acties die tot echte verandering leiden, ook nageleefd worden, waarbij meegenomen wordt dat kleine boeren het recht hebben om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer van Ferrero, is van mening dat het gebruik van Starling bij Ferrero's palmolieleveranciers de toezegging om geen ontbossing te laten plaatsvinden in haar toeleveringsketen, zal ondersteunen. "Ferrero zet zich volledig in voor een palmolietoeleveringsketen zonder ontbossing en uitbuiting, en we zijn voortdurend op zoek naar innovatieve oplossingen die ons toezeggingen kunnen ondersteunen. Starling biedt een ultramoderne technologie die ons in staat stelt op betrouwbare wijze potentiële veranderingen in landgebruik in onze hele toeleveringsketen te monitoren, zodat we actie kunnen ondernemen wanneer nodig", aldus Dhr. Gonçalves. "We blijven ons inzetten om palmolie in te kopen die 100% RSPO gesegregeerd (SG) gecertificeerd is en traceerbaar is tot aan de plantages. We hebben er alle vertrouwen in dat dit verificatie-instrument onze inspanningen om een duurzame palmolietoeleveringsketen te bewerkstelligen, zal versterken."

Bastien Sachet, CEO van de Earthworm Foundation, juicht de stap toe. "Ferrero is een van de eerste bedrijven die satellietmonitoring in haar hele palmolietoeleveringsketen toepast, waarmee ze haar toezegging om ontbossing tegen te gaan versnelt en de nieuwe standaard voor de sector op het gebied van transparantie en verantwoordingsplicht laat zien. Echter, ontbossing is een wereldwijde uitdaging, een gedeelde verantwoordelijkheid van alle actoren in de toeleveringsketens van grondstoffen. Geen enkel bedrijf kan ontbossing alleen aanpakken. Om de strijd tegen ontbossing te versnellen, moeten meer bedrijven hun toezeggingen waarmaken door toezicht, controle en gerichte actie. Hun collectieve toewijding en gecoördineerde actie is de sleutel tot een succesvolle transformatie", zei hij.

François Lombard, Director of Intelligence Business bij Airbus Defence and Space voegt daaraan toe dat "om een wereldwijde en nauwkeurige monitoring van ontbossing op het juiste schaalniveau en met de juiste frequentie mogelijk te maken, we een zeer geavanceerde oplossing moesten ontwikkelen, die het beste van onze aardobservatiesatellietbeelden combineert met onze op AI gebaseerde landbedekkingsanalyses. Onze Starling-oplossing kan een unieke, betrouwbare en impactvolle monitoringdienst garanderen om de niet-ontbossingstoezeggingen te verifiëren en er actief aan te werken."

PERSCONTACT